Saturday, May 2, 2009

Contoh Soalan Untuk Topik Jiran Sebahagian Daripada Komuniti

1. Antara berikut, manakah yang paling penting dalam sesebuah komuniti?
A) penduduk
B) kemudahan awam
C) pekerjaan
D) perhubungan

2. Tujuan utama penubuhan Rukun Tetangga di sesebuah komuniti ialah...
i menjaga keselamatan kawasan sekitar.
ii mengeratkan hubungan jiran tetangga.
iii meringankan beban pihak berkuasa.
iv menambahkan pedapatan penduduk setempat.
A) i dan ii
B) ii dan iii
C) iii dan iv
D) i dan iv

3. Yang berikut harus dijadikan sebagai teladan, kecuali...
A) menghormati jiran kita tanpa mengira kaum
B) menolong jiran kita yang ditimpa kesusahan saja
C) mengambil tahu akan keadaan jiran kita
D) bertolak ansur dengan jiran kita

4. Antara berikut, manakah yang dapat menyebabkan sesuatu komuniti berpecah-belah?
A) semangat muhibbah
B) semangat kerjasama
C) semangat kejiranan
D) semangat perkauman

5. Jiran Ali berbangsa Punjabi, Antara yang berikut, perayaan manakah yang mungkin sekali dirayakan oleh jiran Ali?
A) Hari Wesak
B) Hari Easter
C) Deepavali
D) Vasakhi