Friday, July 30, 2010

Kesultanan Melayu Melaka

Melaka, pada ketika ini kebanyakkan sekolah sudah melewati silibus Kajian Tempatan Tahun 5 pada topik Kesultanan Melayu Melaka.

Kebanyakkan bahan rujukan mengenai topik/ bab ini banyak. Khususnya jika dirujuk bahan yang disediakan bagi rujukan PMR. Guru harus menyesuaikan bahan-bahan ini agar bersesuaian dengan tahap kefahaman murid.

Penggunaan main peranan, lakonan adalah bersesuaian bagi tajuk ini.

No comments: